2009年11月29日 星期日

走著瞧瞧... 


Sinead O'Connor - Streets of London
Have you seen the old man
In the closed-down market
Kicking up the paper,
with his worn out shoes?
In his eyes you see no pride
And held loosely at his side
Yesterday's paper telling yesterday's news

So how can you tell me you're lonely,
And say for you that the sun don't shine?
Let me take you by the hand and lead you through the streets of London
I'll show you something to make you change your mind

Have you seen the old girl
Who walks the streets of London
Dirt in her hair and her clothes in rags?
She's no time for talking,
She just keeps right on walking
Carrying her home in two carrier bags.

Chorus

In the all night cafe
At a quarter past eleven,
Same old man is sitting there on his own
Looking at the world
Over the rim of his tea-cup,
Each tea last an hour
Then he wanders home alone

Chorus

And have you seen the old man
Outside the seaman's mission
Memory fading with
The medal ribbons that he wears.
In our winter city,
The rain cries a little pity
For one more forgotten hero
And a world that doesn't care

Chorus


 • 留言者: 鄺國惠
 • Email: kwongkwokwai@yahoo.com
 • 網址:
 • 日期: 2009-12-16 00:16:00
這是我細個時好鍾意的民歌噢!
[版主回覆12/16/2009 09:28:00]Growing up with this song!
 • 留言者: 中國流
 • Email: chinalao03@yahoo.com.hk
 • 網址:
 • 日期: 2009-11-30 17:21:00
3D世代: I don't care, I don't know, I don't mind.
[版主回覆12/16/2009 09:28:00]Good!
3D世代!
 • 留言者: 菠蘿叉燒包
 • Email: gk678@yahoo.com
 • 網址:
 • 日期: 2009-11-30 10:29:00
我係出名 "唔理人", 有fd 鬧過我, 兜口兜面都唔睬佢..........
[版主回覆12/16/2009 09:27:00]me too!
 • 留言者: 蕾蕾
 • Email: your_fantasticdell@yahoo.com
 • 網址:
 • 日期: 2009-11-30 06:35:00
我有個習慣,無論是坐地鐵、巴士或是走在街上,
我都會觀察身邊的人,他們穿衣的品味、一些第一眼的印象分吧~
[版主回覆12/16/2009 09:27:00]Yes, I have a look on you!

2009年11月26日 星期四

三分鐘英雄的狗熊結局


三分鐘英雄之後,跟著是殘酷一叮...


叮走了幸福、


叮走了生命...


* * *


尋常生活,英雄氣短... • 留言者: jay
 • Email: jaymeec@yahoo.com
 • 網址:
 • 日期: 2009-12-03 14:09:00
氣上心頭時, 忍三分鐘吧!
[版主回覆12/14/2009 09:39:00]
叮一杯杯麵也要 三分鐘...

 • 留言者: 中國流
 • Email: chinalao03@yahoo.com.hk
 • 網址:
 • 日期: 2009-11-30 17:19:00
青山常在,細水長流---

 • 留言者: maggie
 • Email: maggie123_hk@yahoo.com.hk
 • 網址:
 • 日期: 2009-11-28 17:18:00
so fascinating....and inspiring.... 叮走了幸福!!! Sigh!!!!
[版主回覆11/28/2009 21:15:00]要忍...

 • 留言者: 天白
 • Email: pinglph@yahoo.com.hk
 • 網址:
 • 日期: 2009-11-28 09:06:00
令人有想哭的感覺...>.<!
[版主回覆11/28/2009 21:20:00]Be happy!

 • 留言者: 一郎blog鬥室
 • Email: xinzaimennei@yahoo.com.hk
 • 網址:
 • 日期: 2009-11-28 07:37:00
衰衝動囉~香港人都係EQ,AQ低, so am I~~~~~
[版主回覆11/28/2009 21:18:00]臭脾氣好蝕底!

 • 留言者: Lydia
 • Email: lydiamak123@yahoo.com.tw
 • 網址:
 • 日期: 2009-11-28 00:58:00
我們以前話只有三分鐘熱度的小孩,
都成了現代的專注存不足兒童
[版主回覆11/28/2009 21:19:00]一心多用...
很難專一...
自然不會忍...

 • 留言者: Shina
 • Email: waisuenna@yahoo.com.hk
 • 網址:
 • 日期: 2009-11-27 19:57:00
所以呢......做咩都三思,唔好衝動~
[版主回覆11/28/2009 21:17:00]Double-pay soon!?

 • 留言者: 菠蘿叉燒包
 • Email: gk678@yahoo.com
 • 網址:
 • 日期: 2009-11-27 11:35:00
宜家好多.............
[版主回覆11/28/2009 21:16:00]不退一步!

2009年11月21日 星期六

你唔好得把聲先得o架!


話你年紀太細...


卽係話你尷尬年齡很難突圍...


* * *


話你作風太老派...


卽係話你年紀太大...


* * *


話你係男唔係女...


卽係話你太女人型...


* * *


唱歌有需要時其實大可以咪嘴...  • 留言者: Kinder出奇蛋
 • Email: jojowithangel@yahoo.com.hk
 • 網址:
 • 日期: 2009-11-25 12:25:00
Whatever they say is feedback, no failure!!  The point is how do you take feedback
[版主回覆11/28/2009 21:22:00]Yes, 吸引得到就是法寶...

 • 留言者: aroma
 • Email: aromamusic1993@yahoo.com.hk
 • 網址:
 • 日期: 2009-11-23 16:38:00
回暖喇
[版主回覆11/28/2009 21:23:00]又凍返!

 • 留言者: yi
 • Email: suiyi_wonderland@yahoo.com.hk
 • 網址:
 • 日期: 2009-11-21 21:21:00
哈哈, 遇上不善意的批評, 就當是佢唱歌
[版主回覆11/22/2009 07:06:00]" 就當是佢唱歌~~~"
 good tactics!

2009年11月15日 星期日

那些年的某些暑期工...


依家諗返轉頭,男仔做胸圍車衣暑期工有セ好笑!

正當工作,慘得過依家セ都無得做!

* * *

你又做過セo野暑期工?


  • 留言者: 鄺國惠
 • Email: kwongkwokwai@yahoo.com
 • 網址:
 • 日期: 2009-11-22 22:39:00
剪衣料樣版!
[版主回覆11/28/2009 21:15:00]幼細工!

 • 留言者: maggie
 • Email: maggie123_hk@yahoo.com.hk
 • 網址:
 • 日期: 2009-11-21 11:35:00
a factory which made mirrors..... tell u more next time!
[版主回覆11/22/2009 06:52:00]Mirrors?
Quite special a summer job!

 • 留言者: M-2
 • Email: nok13579@yahoo.com.hk
 • 網址:
 • 日期: 2009-11-21 04:57:00
第一份暑假工係寫字樓打雜, 有次速遞過左鐘, 公司又有批貨辦趕住要送出去, 我十萬急拉住一車貨辦去追巴士, 點知之後上左架熱狗, 後來落車行左兩步就中暑, 眼前一黑, 一身冷汗! 好彩迷糊間行左兩三步, 就見到眼前一座山……許留山! 一杯五花茶, 原來可以如此消暑健脾!
[版主回覆11/22/2009 07:05:00]你都學到o嘢~~
凉茶好有用o架!

 • 留言者: jay
 • Email: jaymeec@yahoo.com
 • 網址:
 • 日期: 2009-11-19 13:39:00
佩服~  對車一條直線都不夠直的我來說..........  要車 bra 的立體曲線, 簡直神乎奇技~
那敢會笑他?
[版主回覆11/22/2009 07:03:00]行家~~~

 • 留言者: Lydia
 • Email: lydiamak123@yahoo.com.tw
 • 網址:
 • 日期: 2009-11-17 08:24:00
玩具廠、用個卡模係d公仔衫度點岩位置,等d女工縫衫鈕
都係玩具廠、將d公仔衫入膠袋包裝,件頭計,對面的長工姐姐可以全日不停手、不開口、不上廁
腊燭廠包裝,第一日請過百人,第七日前抄掉做得慢的90人,再請
電子廠裝配,尼份一直做到聖誕改為上中班,放學就返工至11時。
暑期工的錢夠供養自己
[版主回覆11/17/2009 21:31:00]你都得過好多暑期工噃!
閱曆多多,得益還是自己...

 • 留言者: 中國流
 • Email: chinalao03@yahoo.com.hk
 • 網址:
 • 日期: 2009-11-16 19:28:00
將原子粒(真空管)逐粒放入機器,印上一條黑線。 我也是機械一部份了
[版主回覆11/17/2009 07:44:00]我都記得以前好多電子廠...
 


 • 留言者: 00
 • Email: ylllt@yahoo.com.hk
 • 網址:
 • 日期: 2009-11-16 12:17:00
現在是笑人的人,反而會被人笑!
[版主回覆11/16/2009 14:59:00]進步!

 • 留言者: 蕾蕾
 • Email: your_fantasticdell@yahoo.com
 • 網址:
 • 日期: 2009-11-15 17:45:00
COFFEE HOUSE 打工 セ都做~ 全包
[版主回覆11/16/2009 10:09:00]You are tough to grow up as such!

2009年11月7日 星期六

香港新興牛族[窮忙族]...


現在很多工作會令員工很忙!


但[得過做字!]


做極都人工唔會高;做極都冇機會加人工...


很窮!


香港也開始越來越多[窮忙族]了...


________________________________________________________________


伸延閱讀:
 • 留言者: SkyBlue
 • Email: asb_dummy_user_hk1@yahoo.com.hk
 • 網址:
 • 日期: 2009-11-16 15:47:00
[窮忙族]...一語道破了
[版主回覆11/16/2009 20:03:00]All oil!
Don't be one of it!

 • 留言者: yi
 • Email: suiyi_wonderland@yahoo.com.hk
 • 網址:
 • 日期: 2009-11-13 09:07:00
對, 近來我感覺到更多人是這樣. 
很早之前就一本像是叫"向下流"的書
Oh today is Black Friday. Good luck!
[版主回覆11/14/2009 11:28:00]Yes, "下流社會"。

 • 留言者: maggie
 • Email: maggie123_hk@yahoo.com.hk
 • 網址:
 • 日期: 2009-11-10 20:40:00
i don't know which generation i am... just like work since forever
[版主回覆11/10/2009 21:20:00]Add oil!
You are the new generatoin!

 • 留言者: Shing
 • Email: ironningchooser@yahoo.com.hk
 • 網址:
 • 日期: 2009-11-10 11:35:00

太多
忙得死
多做義工
就業何必呢
 

 • 留言者: 鄺國惠
 • Email: kwongkwokwai@yahoo.com
 • 網址:
 • 日期: 2009-11-10 01:49:00
或者社會真要改一改……
[版主回覆11/14/2009 11:29:00]Yes!
We need more variety!

 • 留言者: Bernard
 • Email: gblee009@yahoo.com.hk
 • 網址:
 • 日期: 2009-11-09 18:26:00
心有同感!
[版主回覆11/10/2009 21:21:00]Oh! Hong Kong!

 • 留言者: 菠蘿叉燒包
 • Email: gk678@yahoo.com
 • 網址:
 • 日期: 2009-11-09 17:55:00
何為多, 何為少, 香港份人工少極都夠生活, 只係生活既人唔知足.........
除左果d "中途加入", 三千蚊都肯做既打工仔囉............

 • 留言者: 則卷小雲
 • Email: candy_gogo2004@yahoo.com.hk
 • 網址:
 • 日期: 2009-11-09 00:01:00
若果有本, 炒下股票仲好過返工啊!
[版主回覆11/09/2009 09:36:00]香港的一大支柱是[炒]...

 • 留言者: maggie
 • Email: maggie123_hk@yahoo.com.hk
 • 網址:
 • 日期: 2009-11-08 22:24:00
(Empty)
[版主回覆11/09/2009 09:35:00]You are 第四代?

 • 留言者: 蕾蕾
 • Email: your_fantasticdell@yahoo.com
 • 網址:
 • 日期: 2009-11-07 19:25:00
認同~
在台北時,很多人兼差很多工作,但薪水卻很少~
沒辦法,這就是我們的社會。
[版主回覆11/08/2009 18:05:00]Freelancer 有時更被人拖欠薪金呢!